Studio PAKK / grafisch ontwerp

PAKKVOORALGEMENEBESCHOUWINGEN

meer

📮 Alternatief affiche voor verkiezingen in uitnodiging van Algemene Beschouwingen Den Bosch

Mijn visuele commentaar op de verkiezingen in maart 2021.

Algemene Beschouwingen is een platform dat is ontstaan naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en zich richt op het ontwerpen van alternatieve verkiezingsposters. Algemene beschouwingen is een project van Nieuwe Bossche School en Stichting Antishit.

/ ITEMS#affiche

/ BIJZONDERHEDEN#grafischontwerp #huisstijl #grafischontwerpdenbosch #poster #stemmen #affiche #verkiezingen2021 #verkiezingsaffiche #algemenebeschouwingen

↓ Verkiezingen 2021 – affiche

algemene beschouwingen poster verkiezingenalgemene beschouwingenalgemene beschouwingen instagram beeldalgemene beschouwingen instagrambeeldalgemene beschouwingen instagrambeeld

↓ Verkiezingen 2021 – affiche #2

algemene beschouwingen

VOLGPAKKOP/INSTAGRAM

✌️

>