Studio PAKK / grafisch ontwerp

PAKKVOORVERKIEZINGEN

meer

Alternatief affiche voor gemeenteraad-verkiezingen

Mijn poster voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022. Thema: Agendapunt: Eenzaamheid.

Algemene Beschouwingen is een project van Nieuwe Bossche School en Stichting Antishit.

/ ITEMS#affiche

/ BIJZONDERHEDEN#grafischontwerp #huisstijl #grafischontwerpdenbosch #poster #stemmen #affiche #verkiezingen2022 #eenzaamheid #algemenebeschouwingen

↓ Gemeenteraadverkiezingen 2022 – affiche Eenzaamheid

Agendapunten gemeenteraadverkiezingenAgendapunten gemeenteraadverkiezingenAgendapunten gemeenteraadverkiezingenAgendapunten gemeenteraadverkiezingen

VOLGPAKKOP/INSTAGRAM

✌️

>